Heeft u straks een goed pensioen?

12 april 2016

Helaas zijn er nog altijd veel mensen die tijdens hun loopbaan te weinig pensioen opbouwen. Diegenen met onvoldoende pensioenopbouw die voldoen aan alle voorwaarden kunnen dan een beroep doen op een aanvullende uitkering met de Inkomens Garantie voor Ouderen (IGO).

Wie komt in aanmerking voor de IGO?

De Rijksdienst voor Pensioenen bekijkt bij iedereen die pensioen aanvraagt of de IGO gerechtvaardigd is. Ook kunt u als 65-plusser zelf een aanvraag indienen als u denkt hiervoor in aanmerking te komen. Om aanspraak te maken op de IGO moet u voldoen aan een aantal voorwaarden op het gebied van:

 • Leeftijd, minstens 65 jaar;
 • Nationaliteit;
 • Woonplaats;
 • Wettelijk pensioen:
 • Kadastraal inkomen;
 • Roerende inkomsten;
 • Bezit;
 • Verblijf, niet langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland.

Sinds 2014 genieten wettelijk samenwonenden dezelfde behandeling als gehuwden. Ook worden 65-plussers die (gedeeltelijk) blijven werken, minder benadeeld.

Uw inkomsten met IGO

Natuurlijk hangt het samen met uw gezinssituatie en uw inkomsten hoeveel u mogelijk ontvangt. Een alleenstaande ontvangt relatief meer op jaarbasis (€ 12.383,16) dan iemand die een woning deelt (€ 8.255,44 per jaar).

Voorkom de noodzaak van de IGO en bouw een goed pensioen op!

Om u ervan te verzekeren dat u straks geen beroep hoeft te doen op de IGO en kunt genieten van een goed pensioen is het goed nu even stil te staan bij uw pensioenopbouw. Wij kijken graag met u mee en rekenen vrijblijvend uit hoe uw pensioen met de huidige opbouw er straks uitziet. Ook kunnen wij u adviseren over aanvullende spaarmogelijkheden, zoals een pensioenspaarverzekering en het langetermijnsparen.

Tip 1: Geniet van de fiscale voordelen van een pensioenspaarverzekering:     

 • Fiscaal voordeel; u verdient 30% van uw premie terug;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Stortingen na uw 60ste zijn belastingvrij;
 • Uw gespaard bedrag (premie excl. instapkosten) is 100% gewaarborgd;
 • Hoge gewaarborgde basisrentevoet en eventuele winstdeling;
 • Interest op het gespaarde kapitaal en interesten uit het verleden.

Tip 2: Kies voor het flexibele langetermijnsparen met:

 • Flexibele inleg;
 • 30% belastingvoordeel;
 • Voordelige eindbelasting;
 • Veilige spaarvorm met beschermd spaarbedrag (premie excl. instapkosten);
 • Eventuele jaarlijkse winstdeling;
 • Belastingvrije stortingen na uw 60ste.

Contact

Het geeft rust als u weet dat uw pensioen goed geregeld is. Neem daarom nu vrijblijvend contact met ons op voor deskundig advies op maat.

 

Uw makelaar,

Steeds tot uw dienst